Informacja

Złożenie wniosku o wydanie karty wjazdowej nie jest równoważne z jej wydaniem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Informacja o przyznaniu karty będzie przesyłana na adres e-mail w terminie do 7 dni.