FUNDACJA CENTRUM INICJATYW SPORTOWYCH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA SPONSORA TYTULARNEGO HALI 100-LECIA CRACOVII WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie - PDF
Regulamin - PDF
Załącznik nr 1 - PDF, DOCX
Załącznik nr 2 - PDF, DOCX

Prezentacja obiektu - PDF

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2020 o godzinie 14:00.

Oferta powinna zostać przesłana w formie papierowej na adres: al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków (pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego), lub w formie elektronicznej na adres oferty@halacracovii.pl

W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@halacracovii.pl.