ZMIANA DATY TURNIEJU!!!

Szanowni Uczestnicy,

W związku z ogłoszoną kwarantanną narodową od 28 grudnia 2020 - 17 stycznia 2021 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) jesteśmy zmuszeni ustalić nowy termin Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego.

Nowy termin to 24 stycznia 2021 roku (niedziela). Zaczynamy o 9:00.

Wszystkie zapisy automatycznie przechodzą na nowy termin.

Wpłacone opłaty wpisowe zwrócimy, jeśli uczestnik zapisany przed 28 grudnia 2020 nie ma możliwości wzięcia udziału w turnieju 24 stycznia 2021.
Prośby o zwrot opłaty proszę kierować na adres: anna.bednarz@halacracovii.pl

Warunki udziału

  • opłata wpisowa
  • własna rakietka
  • dokument potwierdzający tożsamość (w dniu turnieju)
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich)
  • zgoda na rejestrowanie i publikowanie wizerunku
  • znajomość i akceptacja regulaminu

Regulamin Noworocznego Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego

Opłata wpisowa

musi zostać udokumentowana w formularzu zgłoszeniowym (załącznik .pdf)

Opłatę w wysokości 20 zł proszę wpłacić na numer konta

22 1020 2892 0000 5202 0750 5433
Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych
Bank PKO PB SA
w tytule [ Imię i nazwisko turniej noworoczny ]

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (okazane do wglądu Organizatorowi) zwalnia z obowiązku wpłaty wpisowego.

Zgłoszenie do turnieju


Administratorem w/w danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-111 Kraków. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: mkr@halacracovii.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, dotyczącej korzystania z oferowanych przez nas usług i zajęć sportowych, w tym także w celu realizacji obowiązków księgowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.karcherhalacracovia.pl w zakładce „kontakt”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas odbywających się zajęć sportowych, przez Administratora danych osobowych, tj. Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych, w celu promocji jego działalności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii dotyczących stanu mojego zdrowia/ stanu zdrowia mojego dziecka* w celu bezpiecznego udziału w zajęciach organizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie drogą elektroniczną na mój adres e-mail informacji organizacyjnych, dotyczących zajęć, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym informacji dotyczących ofert zajęć sportowych oraz innych realizowanych przez nas przedsięwzięć. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana
Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych partnerom administratora danych celem przedstawienia sprawozdań z działalności sportowej.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów